Slider
Slider

Zespół

Wiceprezes Zarządu UNI-LEX Sp z o.o., prowadzi Kancelarię Prawną UNI-LEX zapewniając obsługę prawną zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jest tłumaczem przysięgłym z języka hiszpańskiego wpisanym...
Prezes Zarządu UNI-LEX Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Grupy UNI-LEX, specjalizującej się we wszechstronnej obsłudze księgowej, kadrowej, prawnej i podatkowej dużych przedsiębiorstw, w tym firm produkcyjnych z kapitałem zagranicznym. Współpracuje...
W Grupie UNI-LEX obowiązki Głównej Księgowej/Głównego Księgowego to: prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych Spółek, w tym prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze), prowadzenie...

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl