Newsletter

1.Inwentaryzacja u przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe 2.Nowe zwolnienie z PCC z niejasnościami. Czy udział nabyty w drodze darowizny wyklucza ze zwolnienia? 3.Kolejne zmiany w e-Urzędzie Skarbowym już...
Zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych od 1 września 2023 roku Ustawa z 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza główne zmiany w zakresie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur....
Obowiązek wysyłania ksiąg podatkowych i rachunkowych do urzędów skarbowych. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgę (podatkową księgę przychodów i rozchodów), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych...
SLIM VAT 3 - zmiany w rozliczaniu PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Istotne zmiany zostaną wprowadzone nie tylko na gruncie podatku od towarów i usług, ale również na gruncie innych ustaw, w tym. m.in. przepisów...
SLIM VAT 3 - lipcowe zmiany w VAT już w Dzienniku Ustaw.  1 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opublikowana w...
Wydatek ze środków obrotowych pracodawcy na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek...
Wydawałoby się, że to koniec ważnych dla podatników terminów. Ale tak nie jest.Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi powinni mieć na uwadze również terminy związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz z...
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy weszła w życie 23 maja 2023 r.W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dotychczasowy zakres...
Wnioski o pracę zdalną okazjonalną w aktach osobowych Wnioski o pracę zdalną okazjonalną muszą być wprowadzane do akt osobowych i przechowywane w części B. Pracodawca, który prowadzi akta osobowe w formie papierowej, wnioski...
Od lipca zmiany w limitach zwolnień z podatku od spadków i darowizn 27 kwietnia 2023 r., w Dzienniku Ustaw pod poz. 803, opublikowano ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych...

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl