Informacja o danych osobowych Kontrahenta lub Partnera

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta lub Partnera jest Uni-Lex sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź KRS 178042, NIP 7251866054, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator informuje, że podanie danych osobowych przy realizacji usług wynikających z zawartej umowy/ zawartych umów jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 3. Administrator informuje, że każdy Kontrahent i lub Partner ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Kontrahent ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 4. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta lub Partnera będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Kontrahenta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta lub Partnera mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  a. Biurom rachunkowym obsługującym Administratora,
  b. Kancelariom prawnym obsługującym Administratora,
  c. Kancelariom audytorskim,
  d. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
  e. Firmom kurierskim i pocztowym.
 6. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Z chęcią poznamy Ciebie
i Twoją firmę


„Właśnie takiego wsparcia potrzebowałem” – to najczęściej powtarzane zdanie wśród naszych nowych klientów.
Przekonaj się, czy dotyczy ono również Ciebie? Będzie nam miło móc odpowiedzieć na Twój email lub odebrać telefon.
Możesz też umówić się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl