Slider
Slider

 

Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Pietrzak-Zacharjasz

Kancelaria Radcy Prawnego wchodząca w skład Grupy Uni-Lex oferuje profesjonalne usługi prawne w zakresie prowadzenia Państwa spraw na gruncie szeroko rozumianego obrotu cywilnego, handlowego, gospodarczego oraz w zakresie prawa pracy. Obszar naszej działalności obejmuje również prawo podatkowe i dewizowe oraz obsługę prawną nieruchomości. O bezpieczeństwo prawne naszych Klientów dba zespół doświadczonych prawników, posiadających wysokie kwalifikacje. We współpracy ze specjalistami z zakresu księgowości i doradztwa finansowego, biegłymi rewidentami oraz tłumaczami języków obcych gwarantują oni kompleksowość oraz najwyższy poziom świadczonych przez Kancelarię usług.

Zespół specjalistów Kancelarii Radcy Prawnego to radcowie prawni posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawnych, prawnicy zagraniczni oraz aplikanci i referenci prawni. Zapewniamy Państwu obsługę prawną w języku polskim, hiszpańskim oraz angielskim.

Doradztwo prawne oferowane przez Kancelarię obejmuje m.in.:

 • kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
 • zakładanie i przekształcanie spółek handlowych,
 • reprezentację procesową w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych,
 • obsługę prawną procesów inwestycyjnych,
 • doradztwo w zakresie czynności na rynku nieruchomości,
 • audyt i opinie prawne,
 • windykację należności,
 • doradztwo oraz udział w negocjacjach i mediacjach,
 • transgraniczne postępowania przed organami administracji w Polsce i Hiszpanii,
 • reprezentację oraz stałą obsługę klientów hiszpańskich w Polsce.

Ponadto oferujemy prowadzenie spraw z zakresu:

Prawa cywilnego
 • Kancelaria Radcy Prawnego świadczy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Doradzamy naszym Klientom we wszystkich sprawach o charakterze cywilnoprawnym, obsługując zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych
 • nasza pomoc obejmuje m.in. udzielanie konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych,
 • sporządzamy, negocjujemy i opiniujemy umowy, porozumienia, ugody i inne dokumenty w obrocie cywilnym w stosunkach krajowych i zagranicznych,
 • prowadzimy negocjacje w sporach, zajmujemy się sprawami spadkowymi, rodzinnymi, małżeńskimi.
Prawa upadłościowego i naprawczego
 • Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa i reprezentacji na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego
 • dokonujemy analiz prawnych stanu spółek i obowiązków zarządu wynikających z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego,
 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności oraz inne pisma i dokumenty w postępowaniu upadłościowym,
 • dobieramy skuteczne zabezpieczenia prawne, chroniące Klientów przed skutkami upadłości kontrahentów,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
Prawa handlowego i gospodarczego
 • Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę spółek prawa handlowego. Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, umożliwiając naszym Klientom sprawne podejmowanie i prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych
 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną małych i średnich firm oraz korporacji. Naszą specjalizacją jest świadczenie usług podmiotom z kapitałem zagranicznym, przede wszystkim firmom hiszpańskim,
 • doradzamy przedsiębiorcom przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek, biorąc pod uwagę charakter planowanej działalności, zgromadzony kapitał i uwarunkowania prawne,
 • pomagamy w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy projekty umów, uchwał, statutów oraz innych aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek,
 • reprezentujemy spółki przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • opracowujemy opinie prawne dotyczące najbardziej zawiłych zagadnień związanych z prawem spółek,
 • oferta firmy obejmuje także usługi na rzecz innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS, w szczególności fundacji i stowarzyszeń.
Prawa obrotu nieruchomościami
 • Kancelaria świadczy swoim Klientom kompleksową pomoc na rynku obrotu nieruchomościami. Zajmujemy się obsługą prawną procesu nabywania i zbywania nieruchomości oraz pomocą prawną przy bieżącym zarządzaniu nieruchomościami
 • W zakresie prawa budowlanego oferujemy pełną obsługę procesów inwestycyjnego i budowlanego. Z naszej pomocy prawnej korzystają właściciele i zarządcy nieruchomości, inwestorzy, wykonawcy i podwykonawcy
 • dokonujemy analiz stanu prawnego nieruchomości na potrzeby przekształceń własnościowych,
 • prowadzimy obsługę prawną w zakresie nabywania nieruchomości, w tym także przez cudzoziemców,
 • negocjujemy i sporządzamy umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, użytkowania wieczystego i inne umowy z zakresu prawa obrotu nieruchomościami,
 • prowadzimy obsługę prawną bieżącego zarządu nieruchomościami, w szczególności w relacjach właściciel – najemcy,
 • doradzamy w zakresie podziału i zniesienia współwłasności nieruchomości, w tym także w sprawach spadkowych,
 • obsługujemy procesy inwestycyjne i budowlane,
 • reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach związanych z zarządem nieruchomo-ściami przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi, w tym – w postępowaniach wieczystoksięgowych,
 • świadczymy pełną obsługę prawną przy dokonywaniu transakcji zakupu nieruchomości w Hiszpanii, pośrednicząc w wyszukiwaniu ofert sprzedaży, reprezentując Klientów przed odpowiednimi organami hiszpańskiej administracji publicznej i dokonując wszelkich formalności zgodnie z lokalnymi i polskimi procedurami.
Prawa podatkowego
 • Kancelaria w ramach doradztwa podatkowego oferuje sporządzanie deklaracji i sprawozdań podatkowych, udzielanie porad merytorycznych w zakresie prawa podatkowego oraz pomocy w postępowaniu przed organami podatkowymi. W zakresie podatków ściśle współpracujemy z naszym Działem Księgowym
 • oferta Kancelarii obejmuje sporządzanie opinii prawnych, skarg i odwołań oraz udzielanie porad prawnych w zakresie prawa podatkowego w ścisłej współpracy z doradcami podatkowym oraz doświadczonymi księgowymi,
 • badamy dokumenty księgowe w zakresie zgodności z obowiązującym prawem podatkowym,
 • reprezentujemy podatników w postępowaniach przed organami skarbowymi, jak również w postępowaniach podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Prawa pracy
 • Kancelaria dobiera najlepsze rozwiązania w celu zapewnienia zgodnych relacji między pracodawcą, a pracownikami. Nasi prawnicy udzielają pomocy prawnej przy sporządzaniu aktów wewnętrznych przez pracodawców, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z kodeksu pracy. Oferta Kancelarii obejmuje reprezentację zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
 • sporządzamy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie z członkami organów spółek kapitałowych oraz inne umowy związane ze stosunkiem pracy,
 • opracowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, BHP oraz innych aktów wewnętrznych z zakresu prawa pracy,
 • służymy obsługą prawną restrukturyzacji pracowników, w tym zwolnień grupowych,
Prawa dewizowego i bankowego
 • Kancelaria oferuje niezbędną pomoc prawną przy realizacji czynności bankowych oraz transakcji finansowych na polskim oraz europejskim (głównie hiszpańskim) rynku finansowym.
 • Pomagamy w ocenie realizacji obowiązków prawnych ciążących na naszych Klientach, wynikających z prawa bankowego i prawa dewizowego. W zakresie obowiązków finansowych i rachunkowości współpracujemy z naszym Działem Księgowym.
Postępowania sądowego
 • Radcowie prawni tworzący Kancelarię zapewniają wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej i skuteczność w reprezentowaniu spraw naszych Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W ramach zastępstwa procesowego oferujemy reprezentację w:
 • postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych,
 • postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności w sprawach podatkowych oraz dotyczących nieruchomości,
 • postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających i upadłościowych.

Z chęcią poznamy Ciebie
i Twoją firmę


„Właśnie takiego wsparcia potrzebowałem” – to najczęściej powtarzane zdanie wśród naszych nowych klientów.
Przekonaj się, czy dotyczy ono również Ciebie? Będzie nam miło móc odpowiedzieć na Twój email lub odebrać telefon.
Możesz też umówić się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl