Slider
Slider

Lockdown wiele firm pozbawił płynności finansowej. Borykając się z narastającymi wierzytelnościami przy jednoczesnym braku wpływów, przedsiębiorcy sięgają po oszczędności, które też są na wyczerpaniu. Mając na uwadze to oraz ograniczony dostęp do sądów i urzędów w czasie pandemii, wprowadzona została procedura uproszczonej restrukturyzacji. Dzięki temu zadłużeni przedsiębiorcy mogą w szybki sposób  i bez zbędnych formalności uniknąć upadłości działalności gospodarczej.
 

Kto może skorzystać?

Z procedury uproszczonej restrukturyzacji mogą skorzystać:

  • przedsiębiorcy;
  • spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • wspólnicy osobowej spółki handlowej ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

 

Do skorzystania z procedury uproszczonej restrukturyzacji konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Umowa taka dotyczy sprawowania nadzoru nad przebiegiem postępowania.

 

Kiedy można zastosować tę procedurę?

Z tej procedury mogą skorzystać przedsiębiorcy lub inne podmioty uprawnione, jeżeli stali się niewypłacalni lub grozi im niewypłacalność.

Za niewypłacalnych uznaje się dłużników, którzy mają co najmniej 3-miesięczny okres opóźnienia w realizacji swoich zobowiązań pieniężnych.

W przypadku osób prawnych lub jednostek, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, są one niewypłacalne również, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku przez okres co najmniej 2 lat.

Za zagrożonego niewypłacalnością uznaje się dłużnika, którego płynność finansowa jest niepewna i w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

 

Na czym polega wszczęcie procedury? Jak bardzo jest to skomplikowane?

Jak sama nazwa wskazuje procedura jest wersją uproszczoną, a zatem i szybszą, niemniej jednak nadal jest to szereg obowiązków, które warto wypełnić we współpracy z doświadczonym i godnym zaufania doradcą restrukturyzacyjnym.

W ramach Grupy Uni-Lex możemy pomóc Twojej firmie sprawnie przeprowadzić całą procedurę, w tym m.in. opracować propozycje układowe dla wierzycieli oraz spis wierzytelności, przygotować obwieszczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego.


Co daje przedsiębiorcy zastosowanie tej procedury?

Uproszczona restrukturyzacja pozwala w możliwie najkrótszym czasie uratować biznes zamiast ogłaszać jego upadłość. Od czasu ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym masz 4 miesiące na poskładanie swojej firmy na nowo. W tym okresie nie spłacasz wierzytelności, nie obawiasz się komornika, za to konsekwentnie odbudowujesz swoją działalność.

Pamiętaj! Z tej procedury można skorzystać tylko raz i to do 30 czerwca br.

 

Napisz do nas. Postaramy się pomóc Twojej firmie.

 

 

Z chęcią poznamy Ciebie
i Twoją firmę


„Właśnie takiego wsparcia potrzebowałem” – to najczęściej powtarzane zdanie wśród naszych nowych klientów.
Przekonaj się, czy dotyczy ono również Ciebie? Będzie nam miło móc odpowiedzieć na Twój email lub odebrać telefon.
Możesz też umówić się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl