Slider
Slider
Nie wszyscy mają świadomość, że w ramach ogólnopolskiej Tarczy Antykryzysowej realizowany jest program TARCZA Polskiego Funduszu Rozwoju. Aktualnie przyjmowane są wnioski w ramach TARCZY 2.0. Stosunkowo niedawno zaktualizowano i uzupełniono listę branż kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z PFR. Wśród nowych numerów PKD pojawiły się te związane m.in. z handlem obuwiem i odzieżą, a także z nauką języków obcych

Porządkując informacje w tym temacie podajemy wszystkie aktualne numery PKD objęte TARCZĄ 2.0 PFR*

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach; Strona 23 z 42
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering);
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.A Nauka języków obcych;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół
muzyczny;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z Działalność muzeów;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach
lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

Możliwość złożenia wniosku o subwencję w ramach nowych kodów PKD powinna być udostępniona przez banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0

Kwestię rozliczenia wsparcia uzyskanego w ramach TARCZY mogą Państwo, jako nasi klienci, pozostawić nam.

--------------------------
* na liście wyróżnione zostały nowe kody PKD objęte TARCZĄ 2.0

Z chęcią poznamy Ciebie
i Twoją firmę


„Właśnie takiego wsparcia potrzebowałem” – to najczęściej powtarzane zdanie wśród naszych nowych klientów.
Przekonaj się, czy dotyczy ono również Ciebie? Będzie nam miło móc odpowiedzieć na Twój email lub odebrać telefon.
Możesz też umówić się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Kontakt

ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl