Slider
Slider
Sprawdź, jakie warunki, jako przedsiębiorca musisz spełnić, aby płatność za faktury, te gotówkowe i te przelewem można było ująć w kosztach uzyskania przychodu.


Kiedy płatności przelewem są obowiązkowe

Co do zasady przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać płatności związanych z prowadzoną przez siebie działalnością za pośrednictwem rachunku bankowego, w każdym przypadku, gdy:
  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • wartość całej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Transakcje zawarte w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Co za tym idzie przedsiębiorców obowiązuje niższy limit płatności gotówką, tj. 15 000 zł, a stronami transakcji muszą być przedsiębiorcy. Natomiast jeżeli transakcja dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, to limit ten nie będzie miał zastosowania.


Kiedy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów

Warto jednocześnie wspomnieć, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu muszą być spełnione następujące warunki:
  • został poniesiony przez podatnika, tj. musi on zostać pokryty z majątku podatnika,
  • jest definitywny, czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (vide: art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).


Konkludując zatem, aby można było wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, należy oceniać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Chcesz wiedzieć więcej? Być dobrze poinformowanym to połowa sukcesu firmy.

Współpraca z nami to inwestycja, która procentuje.
Napisz lub zadzwoń, z przyjemnością poznamy Ciebie i Twoją firmę.

Z chęcią poznamy Ciebie
i Twoją firmę


„Właśnie takiego wsparcia potrzebowałem” – to najczęściej powtarzane zdanie wśród naszych nowych klientów.
Przekonaj się, czy dotyczy ono również Ciebie? Będzie nam miło móc odpowiedzieć na Twój email lub odebrać telefon.
Możesz też umówić się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Kontakt

ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl