Slider
Slider

Niewątpliwą nowością podatkową tego roku jest jeden ogólnopolski urząd skarbowy, pod który podlegać zaczęli najwięksi podatnicy. Poza tym w wyniku reorganizacji mamy teraz 19 wyspecjalizowanych wojewódzkich urzędów skarbowych, w tym po dwa w województwach: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim.

 

Na czym polegają zmiany?


Po pierwsze
, obsługa ok. 3 tyś. największych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym od stycznia br. znajduje się w kompetencji Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Zgodnie z rozporządzeniem są to:

 • spółki giełdowe;
 • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji;
 • podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych;
 • Narodowy Bank Polski;
 • banki krajowe, państwowe i hipoteczne;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczających 50 mln euro – z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

 

Po drugie, znacznie obniżony (z 5 do 3 mln euro) został próg przychodów, od wysokości których firmy zmienić muszą urząd na wyspecjalizowany. Do tej grupy podatników aktualnie należą m.in.:

 • banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekroczył kwotę 3 mln euro, ale nie przekroczył kwoty 50 mln euro – z wyłączaniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

 

Wysokość osiągniętych przychodów w celu określenia właściwego urzędu skarbowego określa się na podstawie danych z roku 2019. A w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. Kwotę wyrażoną w euro, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego tj. 31 grudnia 2019 r.

 

Po trzecie, za rozliczenie podatku u źródła odpowiedzialny jest Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie.

 

Co jest istotne z punktu widzenia podatnika?

 

 1. Od tego roku nie ma obowiązku informowania o zmianie urzędu. Przypisanie podatnika do właściwego urzędu nastąpiło automatycznie.
 2. Z informacji udostępnionych przez resort finansów wynika, że zmiana urzędu skarbowego, o ile nas dotyczy, nie wymaga złożenia aktualizacji VAT-R.
 3. Mikrorachunek podatkowy nie uległ zmianie, a zatem i sposób płacenia podatków.

 4. Odnośnie deklaracji, m.in. JPK-VAT za grudzień 2020 r. i IV kwartał roku 2020 r. oraz deklaracji CIT oraz PIT za rok 2020, to należy je złożyć już w urzędzie, który nas obowiązuje po zmianie.

Z chęcią poznamy Ciebie
i Twoją firmę


„Właśnie takiego wsparcia potrzebowałem” – to najczęściej powtarzane zdanie wśród naszych nowych klientów.
Przekonaj się, czy dotyczy ono również Ciebie? Będzie nam miło móc odpowiedzieć na Twój email lub odebrać telefon.
Możesz też umówić się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl