Slider
Slider

Rewolucja w przepisach ustaw, „uszczelniająca” podatki dochodowe, zakłada m.in. wprowadzenie obowiązkowej „strategii podatkowej” oraz konieczność podania jej do publicznej wiadomości. Wymóg ten dotyczyć będzie podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników CIT, wpisujących się w zaproponowane przez ustawodawcę kryteria. 


„Strategia podatkowa”, co to takiego?

Brak jest jednoznacznej definicji, aczkolwiek pewne odniesienia możemy znaleźć w Wytycznych dotyczących Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego oraz pilotażu Programu Współdziałania realizowanego przez Ministerstwo Finansów. Powołując się na powyższe możemy przyjąć, że rzeczona strategia, to dokument określający cele oraz procedury zapewniające terminowe i zgodne z prawem wypełnienie obowiązków podatkowych firmy.


Jakie dane ma zawierać strategia podatkowa?

Zawarte w strategii dane mają uwzględniać: charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności.
Strategia powinna również informować o:

  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą;
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi;
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
  • złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej;
  • dokonywaniu rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz niechętnych wymianie informacji podatkowych.

 

Kogo będzie obowiązywać?


Przepisy w tym zakresie obowiązywać będą:

Podatkową Grupę Kapitałową, w tym każdą ze spółek wchodzących w skład PGK;

podatników CIT, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym (zakończonym przed 30 września danego roku) przekroczyła 50 mln € w przeliczeniu na złoty polski, według średniego kursu € ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku kalendarzowego.


Z tego obowiązku wyłączeni zostali podatnicy, będący strona umowy o współdziałanie (vide: art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej).


▶️ 
Przygotuj siebie i swoją firmę na zmiany.

Nasi doradcy podatkowi mają odpowiednie przygotowanie, aby sprostać potrzebom Twojej firmy w zakresie opracowania planów podatkowych.


Na bieżąco śledzimy kolejne etapy procedowania zmian podatkowych i przygotowujemy do nich naszych klientów.


Opracowanie i wdrożenie adekwatnych praktyk podatkowych stanowić będzie jeden z kluczowych elementów zarządzania strategią podatkową. 
W takich sprawach polegaj na profesjonalistach i skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

Z chęcią poznamy Ciebie
i Twoją firmę


„Właśnie takiego wsparcia potrzebowałem” – to najczęściej powtarzane zdanie wśród naszych nowych klientów.
Przekonaj się, czy dotyczy ono również Ciebie? Będzie nam miło móc odpowiedzieć na Twój email lub odebrać telefon.
Możesz też umówić się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl